Beleggersplaats
 

Paul van den Heuvel

Over Paul van den Heuvel

Paul van den Heuvel

Paul van den Heuvel heeft zich gespecialiseerd in het inkomensgericht beleggen en is auteur van de nieuwsbrieven The Dividend Factory en PensioenDividend.nl. Paul heeft de beginjaren meegemaakt van de opleiding communicatie aan de HEAO in Eindhoven. Later als marketinganalist en database manager heeft hij zich kunnen bekwamen op het analytische vlak. Business Intelligence was zijn specialiteit. Zijn ervaringen als analist hebben hem enorm geholpen bij de zoektocht naar Hoog Dividend aandelen. Deze aandelen hebben geen notering in eigen land, dus moest hij naar Amerika, de bakermat van het inkomensgericht beleggen. Regelmatig is hij daar te vinden en nog steeds weet hij de parels onder de Hoog Dividend aandelen aan zijn twee portfolio’s toe te voegen. Amerikanen leven niet in een verzorgingsstaat zoals wij. De zelfredzaamheid van de Amerikanen heeft geleid tot het inkomensgericht beleggen. De regering heeft voor bepaalde bedrijfstakken gunstige, vaak fiscale voorwaarden geschapen om dividendbeleggers aan zich te binden. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Het is Paul zijn missie om ook de Nederlandse en Belgische beleggers hiervan te laten profiteren. En dat zijn er inmiddels al vele duizenden.