Beleggersplaats
 

Dividend belasting

 

Ingehouden dividendbelasting op Amerikaanse effecten voor belastingplichtigen

België kent net als Nederland een tax treaty met de Verenigde Staten. Dit houdt in dat de ingehouden dividendbelasting in de regel 15% bedraagt in plaats van 30%. Voor particuliere beleggers bij BinckBank is dit automatisch geregeld. Indien u een zakelijke rekening aanhoudt bij BinckBank, dan is het benodigd om een W8-BEN formulier in te vullen om in aanmerking te komen voor de 15% dividendbelasting. Bankiert u bij een andere bank of broker, neem dan contact met hen op om zeker te zijn dat het juiste percentage aan dividendbelasting wordt ingehouden.

Er is echter wel een verschil tussen de dividendbelasting voor Amerikaanse effecten voor Nederlandse en Belgische beleggers. In Nederland is het zoals hierboven beschreven een percentage van 15%. Voor Belgische beleggers wordt er over het netto dividend (85% van het bruto dividend) een roerende voorheffing geheven van 27%.

Hieronder volgt een rekenvoorbeeld ter verduidelijking van het verschil.

Nederland:
Het fonds A heeft voor u als belegger een dividend uitgekeerd van USD 100,-
Na de inhouding van de dividendbelasting is het netto dividend: (100 / 100) X 85 = USD 85,-

Deze bronbelasting kan in Nederland verrekend worden met de vermogensrendementsheffing in box 3. 

België: Het fonds A heeft voor u als belegger een dividend uitgekeerd van USD 100,- Na de inhouding van de dividendbelasting is het netto dividend: (100 / 100) X 85 = USD 85,- Over het netto dividendbedrag van USD 85,- wordt de roerende voorheffing geheven; Dit is 30% van USD 85,-. Het uiteindelijk uit te keren bedrag aan dividend is (85 / 100) X 70 = USD 59,50.

Indien u nog vragen heeft over de ingehouden dividendbelasting of roerende voorheffing, neem dan contact op met uw bank of broker of een belastingadviseur.
 

Met vriendelijke groet,

Klantenservice
BeleggersPlaats.nl