Beleggersplaats
 

Bronbelasting

De vermelde bronbelasting bij onze aandelen kan in Nederland verrekend worden met de vermogensrendementsheffing in box 3. We krijgen regelmatig vragen over de bronbelasting. Helaas gaat niet elke broker op dezelfde manier om met deze belastingheffingen en wordt er wel eens onterecht belasting ingehouden of brengt men u te veel in rekening. Ik adviseer u dan ook uw broker hierop aan te spreken in geval er onterecht belasting ingehouden wordt.

De withholding tax die in Amerika wordt geheven als bronbelasting, wordt alleen over dividend uitkeringen geheven. De uitkeringen van preferente aandelen worden in de regel als rente uitkeringen beschouwd, waarover in Amerika geen bronbelasting verschuldigd is.

Bij de uitkeringen van MLP’s worden door de meeste banken en brokers 35% bronbelasting ingehouden. Hoewel u over een gedeelte van de uitkering geen belasting verschuldigd bent, is het in de praktijk bijna onmogelijk die teveel betaalde belasting terug te krijgen.

Verrekenen van de Bronbelasting

Er is nog steeds wat onduidelijkheid over het verrekenen van de bronbelasting. We krijgen hier regelmatig vragen over. Na het inwinnen van informatie hierover bij de belastingdienst krijgt men niet altijd de juiste informatie. Wij zijn geen belastingexperts, maar van onze accountant kregen we de volgende informatie, die we graag met u delen.

Hoe kan ik de betaalde 15% bronbelasting in box 3 verrekenen?

De bronbelasting kan verrekend worden met de inkomstenbelasting of met de vennootschapsbelasting. Hiervoor moet Nederland met het desbetreffende land een belastingverdrag zijn overeengekomen. Dit is met de VS het geval en daarom kan de betaalde bronbelasting voor 15% teruggevraagd worden (ook als er meer betaald is, geldt een maximum van 15%).

De mogelijkheid tot aftrek, vindt u bij uw aangifte onder: Voorkoming dubbele belastingen.

Bij het aangiftepakket van de belastingdienst zelf vind je dit bij de aangifte inkomstenbelasting onder het kopje: "Vrijstellingen en verminderingen, aftrek om dubbele belastingen te voorkomen".
Voor de aangifte vennootschapsbelasting staat het bij het aangiftepakket van de belastingdienst onder het kopje: "Vennootschapsbelasting en buitenlandse belasting, regeling voorkoming dubbele belastingen".

Afhankelijk van het aangiftepakket waar u gebruik van maakt, vindt u het onderdeel "voorkoming dubbele belastingen" meestal als aparte post of onder box 3: Vermogen.