Beleggersplaats
 

Business Development Companies (BDC’s)

Banken houden in crisistijden de deur op slot voor ambitieuze ondernemingen die zich verder willen ontwikkelen. Met name na het debacle van de banken in 2008. De Amerikaanse regering heeft gunstige voorwaarden geschapen voor investeringsmaatschappijen die die bedrijven wel willen helpen. Op grote schaal zijn er zogenaamde Business Development Companies opgericht.

Dat zijn investeerders die kleinere en middelgrote ondernemingen van kapitaal voorzien. Ze kopen goedkoop geld in bij de Amerikaanse overheid en lenen het tegen een hogere vergoeding weer uit. Het verschil in de betaalde rente en de hogere ontvangen rente, vormt een flinke bron van inkomsten.

Deze investeerders betalen geen vennootschapsbelasting, onder de voorwaarde dat ze minimaal 90% van de winst uitkeren aan de aandeelhouders. Particuliere beleggers kopen gewoon bij hun eigen broker aandelen van deze Business Development Companies.


Fiscaal voordeel

Als Nederlanders hebben wij hier nog een extra fiscaal voordeel bij. De Amerikaanse overheid vangt de belasting uiteindelijk terug via de Amerikaanse beleggers. Wij betalen enkel 15% bronbelasting, die we mogen verrekenen in BOX3. Op deze manier behoudt u zowat het volledige dividendbedrag.

10 kenmerken van een Business Development Company

  1. BDC’s moeten in staat zijn regelmatig dividend uit te keren. Bij voorkeur maandelijks. Ze moeten meer dan 90% van de winst uitkeren. In ruil hiervoor betalen ze geen vennootschapsbelasting.
  2. Leningen moeten een voorkeurstatus hebben zoals het geval is bij senior loans en preferente aandelen.
  3. BDC’s moeten bestand zijn tegen een economische crisis door de mogelijkheid zich tussentijds terug te kunnen trekken uit risicovolle operaties.
  4. Risico’s moeten gespreid worden en een investering mag nooit meer dan 25% van de totale portfolio uitmaken. Doorgaans bestaat een portfolio uit ongeveer vijftig investeringen.
  5. De verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen heet ‘leverage’. Hoe lager het eigen vermogen, hoe hoger de leverage. Een leverage van 10 houdt in dat tegenover elke euro eigen vermogen er tien geleende staan. Bij BDC’s moet de verhouding 1:1 zijn. Bij banken bijvoorbeeld kan dit oplopen tot 30:1.
  6. BDC’s hebben kapitaal beschikbaar om tijdens een herstelperiode aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen. Dat kapitaal kan onder andere verkregen worden door opgebouwde reserves en kapitaal dat de overheid ter beschikking stelt via het SBIC (Small Business Investment Corporation). Zo kan het met een lage rente vergaarde kapitaal via de overheid, tegen een veel hogere rente weer uitgeleend worden.
  7. Steeds meer BDC’s ontwikkelen nieuwe bronnen van inkomsten door bijvoorbeeld aan vermogensbeheer te gaan doen. Sommige BDC’s gaan meer en meer als bank opereren.
  8. BDC’s groeien in aantal en worden steeds populairder. Acht jaar geleden waren er nog maar vier van dit soort ondernemingen op de beurs genoteerd. Momenteel zijn dat er drieëntwintig. Dit aantal zal verder groeien. Een zelfde populariteit geniet de Real Estate Investment Trust (REIT). Ook hier wordt de mogelijkheid gecreëerd om ook particuliere beleggers te kunnen laten investeren. In dit geval in vastgoed of hypotheekbundels.
  9. Steeds meer grote vermogensbeheerders gaan een samenwerking aan met de Business Development Companies. Bekende namen zijn Kohlberg Capital, Apollo Investment en NGP Capital Resources. Door dergelijke combinaties ontstaat een grote concentratie aan kennis en kapitaal.
  10. Transparantie is een sleutelwoord. BDC’s verstrekken veel informatie over hun financiële situatie, acquisities, de portfolio en hun strategie.