Beleggersplaats
 

Dividend uit Onroerend Goed Trusts

Een Real Estate Investment Trust (REIT) is een collectieve investeringsvorm. Er wordt geïnvesteerd in onroerende goederen en vastgoed met als doel de collectieve belastingdruk te verminderen. Via het eigendom en beheer van vastgoed zoals kantoren, hotels, winkelcentra en industriële gebouwen, probeert men een zo hoog mogelijk rendement te maken. De REIT biedt een aantal voordelen ten opzichte van traditionele beleggingen in vastgoed. Bij deze trustvorm is er sprake van een hoge liquiditeit, ze bieden toegang tot een breder vastgoedpakket, ze vereisen geen minimum investering en hebben een hogere opbrengst. Dat maakt deze vorm van beleggen toegankelijk voor particuliere beleggers. Als een soort van vastgoedcertificaat worden REIT’s verhandeld op de belangrijkste beurzen van de VS. Ze beleggen niet alleen in vastgoed, maar ook via hypotheken.


Men onderscheidt drie typen:

  • Equity REIT
  • Mortgage REIT
  • Hybride REIT

Equity REIT’s beleggen in en bezitten vastgoed en halen hun inkomsten voornamelijk uit huuropbrengsten. Mortgage REIT’s verstrekken hypotheekleningen aan vastgoedeigenaars, kopen bestaande hypotheken op of beleggen in herverpakte hypotheken. De zogenaamde ‘Mortgage Backed Securities. Hybride REIT’s zijn een mengvorm tussen de equity- en mortgage REIT.

De marktkapitalisatie van REIT’s steeg de afgelopen tien jaar van 90 naar 200 miljard dollar. In die periode verspreidde de REIT zich als een olievlek over de wereld. Het Amerikaans Congres creëerde de REIT al in 1960. Op deze manier werd het voor de particuliere belegger ook mogelijk om in vastgoed te investeren. Voorheen was dat alleen mogelijk voor grote en vermogende partijen. In de afgelopen decennia heeft de Amerikaanse regering steeds meer mogelijkheden geschapen om kleinere particuliere beleggers toe te laten tot diverse investeringsinstrumenten met het oog op inkomen. Waar voorheen de rijken alleen maar rijker werden door inkomensgericht te beleggen, zo ontstond er steeds meer een klimaat, waarin de particuliere belegger, met kleinere bedragen van dezelfde mogelijkheden gebruik kon maken.