Beleggersplaats
 

Met een preferent aandeel heeft u voorrang!

Aandelen geven recht op een deel van de winst. Soms houdt een onderneming de winst en investeert die winst in de groei van de onderneming. Maar vaak wordt een deel van de winst uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouders. Het dividend varieert met de hoogte van de winst en het aantal uitstaande aandelen. 

Een preferent aandeel is een op inkomen gericht aandeel met een vast dividend, dat wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde. Hiermee lijken prefs, zoals deze aandelen ook wel worden genoemd, op obligaties. Alleen behoort het preferente aandeel tot het risico kapitaal. Er moet dus wel winst zijn gemaakt, omdat het preferent dividend uit de winst wordt betaald.

Een groot verschil tussen preferente en gewone aandelen als het om het dividend gaat. Dividend op gewone aandelen is niet gegarandeerd en kan per uitkering verschillen. Preferente aandelen hebben een vast dividend! De meesten hebben een rating van “BBB-“ of hoger en zijn hiermee behoorlijk safe. Uiteraard zullen we kritisch moeten kijken naar de financiële situatie van een bedrijf.

Als je preferente aandelen bezit, ben je net als bij gewone aandelen mede eigenaar van een bedrijf. In de meeste gevallen heb je als preferent aandeelhouder geen stemrecht. De houders van deze aandelen hebben voorrang op de gewone aandeelhouders als er iets te verdelen valt. Als een bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat, worden de crediteuren als eerste betaald, dan de obligatiehouders en hierna de houders van preferente aandelen, gevolgd door de houders van gewone aandelen. Gewone aandeelhouders staan dus als laatste in de rij. Worden er geen obligaties uitgegeven, bent u als eerste aan de beurt in de reeks van beleggers.

 

Cumulatief

Cumulatief preferente aandelen zijn gelijk aan preferente aandelen, maar mocht een bedrijf tijdelijk niet in staat zijn het dividend uit te keren, dan blijft het recht het recht op uitbetaling van het achterstallige dividend bij deze aandelen bestaan. Mocht de onderneming weer voldoende winst maken, dan wordt later, met terugwerkende kracht, alsnog het achterstallige dividend uitgekeerd, tot op de laatste cent en voordat de gewone aandeelhouders weer aan hun trekken komen.

Preferente aandelen verliezen aan waarde wanneer de rente stijgt en profiteren, zoals nu, van een rente daling.

Preferente aandelen kunnen worden teruggeroepen op een bepaalde datum. Als dat het geval is, wordt de nominale waarde uitbetaald. Dit is een soort vangnet in geval van een lage koerswaarde omdat ook hier de nominale waarde wordt uitbetaald. Tenzij het bedrijf failliet gaat.

Preferente aandelen zijn minder volatiel. De kans om te profiteren van uitschieters naar boven is hiermee beperkt. Daartegenover is er minder schade bij sterk dalende koersen. Preferente aandelen hebben een lager risico met behoud van een aantal aantrekkelijke voorwaarden.


Kenmerken

De belangrijkste kenmerken op een rij van een (cumulatief) preferent aandeel.

  • Een preferent aandeel is een op inkomen gericht aandeel met een vast dividend, dat wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde. Hiermee lijken prefs, zoals deze aandelen ook wel worden genoemd, op obligaties. Alleen behoort het preferente aandeel tot het risico kapitaal. Er moet dus wel winst zijn gemaakt, omdat het preferent dividend uit de winst wordt betaald.
  • Dividend op gewone aandelen is niet gegarandeerd en kan per uitkering verschillen. Preferente aandelen hebben een vast dividend! Cumulatief preferente aandelen zijn gelijk aan preferente aandelen, maar mocht een bedrijf tijdelijk niet in staat zijn het dividend uit te keren, dan blijft het recht op uitbetaling van het achterstallige dividend bij deze aandelen bestaan. Mocht de onderneming weer voldoende winst maken, dan wordt later, met terugwerkende kracht, alsnog het achterstallige dividend uitgekeerd. Tot op de laatste cent en voordat de gewone aandeelhouders weer aan hun trekken komen.
  • Preferente aandelen verliezen aan waarde wanneer de rente stijgt en profiteren van een lage rente.
  • Preferente aandelen kunnen worden teruggeroepen op een bepaalde datum. Als dat het geval is, wordt de nominale waarde uitbetaald.
  • Preferente aandelen zijn minder volatiel. De kans om te profiteren van uitschieters naar boven is hiermee beperkt. Daartegenover is er minder schade bij sterk dalende koersen. Preferente aandelen koop je voor inkomen uit dividend.
  • Let op: in de regel betaalt u geen bronbelasting op preferente aandelen omdat de inkomsten aangemerkt worden als rente. Houdt de afrekeningen van uw broker goed in de gaten. 

BELANGRIJK BERICHT VOOR ABONNEES

We hebben de voorbije maanden hard gewerkt aan een compleet nieuw platform om je als abonnee nog beter te dienen.

Via BeleggersPlaats 2.0 word je makkelijker en sneller voorzien van updates, beheer je op een vlotte manier je abonnementen en heb je straks ook de mogelijkheid tot extra interactie.

Je ontvangt van ons binnenkort een email (of je hebt die reeds ontvangen) met als onderwerp “Belangrijk: activeer je account bij BeleggersPlaats”. Open deze mail meteen na ontvangst en zorg ervoor dat je een nieuw wachtwoord aanmaakt zodat je account geactiveerd wordt.

Vanaf dan kan je inloggen op BeleggersPlaats.com (ipv. BeleggersPlaats.nl) om je favoriete nieuwsbrieven te consulteren.