Nieuwsbrief DividendRadar

 

Inflatiezorgen worden alleen maar groter

 

Geachte heer/mevrouw,

 
De afgelopen weken had iedereen op de financiële markten de mond nog vol over inflatie. De inflatierisico's in de eurozone namen toe, maar de prijsdruk zou nog kunnen afnemen voordat ze verankerd raken zo was de verwachtingen. Eerder deze maand wees de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde op toenemende inflatierisico's en zette de deur op een kier voor een renteverhoging later in 2022. De bijeenkomst van 10 maart zal cruciaal zijn om te beslissen hoe snel de bank haar langlopende programma voor terugkoop van obligaties zal afbouwen. Dat plan is een hoeksteen van de stimuleringsinspanningen van de centrale bank. Hoewel Lagarde zelf geen enkele verdere indicatie gaf over een eerste renteverhoging, voerden verschillende beleidsmakers aan dat de eerste stap zal zijn om sneller uit het obligatie-opkoopprogramma te stappen dat voor onbepaalde tijd, maar in ieder geval tot oktober van dit jaar, loopt. Een renteverhoging zou pas daarna kunnen plaatsvinden, maar een snellere afbouw zou een renteverhoging kunnen betekenen, die voor het einde van het jaar plaatsvindt. Dat zou dan de eerste renteverhoging zijn sinds 2011. De financiële markten prijzen dit jaar nu een verhoging met 50 basispunten in, maar de economen zijn voorzichtiger. De meesten voorspellen de eerste stap aan het einde van het jaar of toch maar begin 2023.

 

Klaas Knot ziet renteverhoging al in oktober

Klaas Knot, bestuurslid van de Europese Centrale Bank, verklaarde aan de verzamelde pers dat hij al in het vierde kwartaal een renteverhoging verwacht. De Europese basisrente wordt doorgaans aangescherpt in stappen van telkens 25 basispunten en Knot ziet ook deze keer geen reden om daar anders over te denken. Knot zei dat een tweede verhoging dan kan plaatsvinden in het voorjaar van 2023. De Europese beleidsmakers zien een verschuiving in de monetaire politiek zich volgende maand manifesteren, wanneer de economen van de centrale bank nieuwe economische voorspellingen de wereld zullen insturen die het aankoopprogramma van obligaties opnieuw zullen beoordelen. Knot, een van de meest agressieve functionarissen van de ECB, zei dat hij verwacht dat de inflatie in de eurozone het grootste deel van 2022 boven de 4% zal blijven. "We bevinden ons niet in dezelfde situatie als de VS waar de inflatie intern wordt veroorzaakt", zei hij. "Het grootste deel van de inflatie komt uit het buitenland, daar kunnen we helaas niet veel aan doen." De inflatie in Nederland versnelde in januari tot 7,6%, het hoogste niveau in gegevens dat teruggaat tot 1997. In het eurogebied stegen de consumentenprijzen met 5,1% op jaarbasis, waarmee ze meer dan het dubbele boven de ECB-doelstelling van 2% bleven (hoewel de kerninflatie (=zonder energie- en voedselprijzen) uitkwam op 2,3%). Gezien de huidige ontwikkelingen in de Oekraïne, zijn de energie- en voedselprijzen nog niet aan het dalen en zullen deze eerder nog verder stijgen. Hierdoor zijn de inflatiezorgen allesbehalve geweken.

 

IMF waarschuwt dat inflatie aanhoudend kan blijken te zijn en dat centrale banken mogelijk moeten optreden

We zeiden het hierboven al: op de financiële markten blijft inflatie gekoppeld aan eventuele rentestijgingen inderdaad de thema’s waar alles om draait. Hogere prijzen voor van alles en nog wat vergroten de kans dat centrale banken gedwongen zullen worden om hun uiterst accommoderend monetair beleid te beteugelen. Het afbouwen van marktvriendelijke stimuleringsmaatregelen zoals de aankoop van activa is dan een logische eerste stap. Het IMF had er al op gewezen dat als de VS meer fiscale steun zou geven aan de economie, dit de inflatoire druk nog verder zou kunnen vergroten en zou kunnen leiden tot een eerder dan verwachte renteverhoging. Die eerste Amerikaanse renteverhoging zou al in maart verwacht worden. Het IMF handhaafde zijn wereldwijde groeiprognose voor 2021 op 6%, maar stelde zijn verwachtingen voor 2022 neerwaarts bij. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde dat er een groot risico bestaat dat de huidige vorm van inflatie meer zal zijn dan eentje van voorbijgaande aard, zoals tot voor enkele weken regelmatig door FED-voorzitter Jerome Powell werd rondgebazuind. Die heeft inmiddels die voorspelling moeten intrekken en ook topvrouw Christine Lagrande is bijgedraaid, wat het tijdelijk karakter van de inflatie betreft. Daardoor zullen de centrale banken waarschijnlijk worden gedwongen preventieve maatregelen te nemen en dat op relatief korte termijn. Maar zelfs wanneer de ECB dit jaar 1x of 2x haar basisrente verhoogt, leveren vastrentende waarden nauwelijks iets op. Beleggers op zoek naar rendement en inflatiebescherming zijn daarom volgens ons nog steeds bij hoog dividendaandelen aan het juiste adres.

Meer weten over Europese Hoog Dividend aandelen? Klik hier.

 

Fijne dag verder!

Team DividendRadar

Over DividendRadar  |   Privacy  |   Disclaimer  |   Contact
Let op: Dividendradar.nl publicaties zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. De informatie in onze publicaties en adviezen m.b.t. beleggingsposities, worden verstrekt op basis van betrouwbaar geachte bronnen en gegevens, maar zijn niet vrij van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw gegevens vallen onder de Wet Persoonsregistratie. Dividendradar.nl verplicht zich uw persoonsgegevens uitsluitend voor eigen doeleinden te gebruiken en niet door te geven aan derden.