Nieuwsbrief VeelDividend

Hoe u voor te bereiden op de nieuwe crisis
met hoog dividend aandelen

Actie 99 euro voor een jaarabonnement loopt vanavond af?

Lees waar de risico’s liggen en u zult begrijpen
waarom ik deze brandbrief heb geschreven
   

 
De situatie in 2008 en 2009 ligt nog vers in ons geheugen. Wat verder achter ons ligt is de bubbel die begin deze eeuw knapte als gevolg van de Internetgekte. Beide momenten en met name de crisis van 2009 hebben diepe sporen achtergelaten en bepalen nog steeds ons gedrag.

Alles wijst erop dat er opnieuw een correctie komt. Hoe groot die zal zijn en wanneer deze plaatsvindt, kan niemand zeggen.

Feit is wel dat er steeds meer theorieën ontstaan die een nieuwe crisis aan het inleiden zijn. De media maken er steeds meer melding van. In deze nieuwsbrief wil ik u een aantal adviezen geven hoe u zich het beste kunt voorbereiden en hoe te handelen tijdens de mogelijke nieuwe financiële crisis.

We hebben nog tijd, maar achterover leunen is niet slim.

In deze nieuwsbrief geef ik precies aan waar de risico’s liggen.

Het laatste wat ik wil, is paniek zaaien. De geschiedenis heeft ons voldoende geleerd om ons te wapenen tegen de correctie die op handen is. Wanneer die correctie komt en hoe groot die zal zijn, is moeilijk te voorspellen. De hoeveelheid lucht waarmee de luchtbel verder opgepompt wordt, baart me absoluut zorgen en heeft me ertoe aangezet deze brandbrief te schrijven. De koersen kunnen nooit ofte nimmer op deze wijze blijven stijgen.

 

Waarom er een nieuwe crisis kan komen

#1 Stimuleringsprogramma’s

Het herstel dat volgde op de vorige crisis zou door toedoen van de stimuleringsprogramma’s van de centrale banken een duw in de rug moeten krijgen. Er wordt nog steeds veel geld gecreëerd uit het niets. Juist in deze maatregelen schuilt een nieuw gevaar. Het geld dat op grote schaal is bijgedrukt zal blijven hangen in de financiële economie en zal niet terecht komen in de echte economie, dus bij consumenten en bedrijven. Daarom vrezen economen dat deze actie nieuwe luchtbellen op aandelen- en obligatiemarkten zullen veroorzaken.
 

#2 Lage rente

De extreem lage rente kan dezelfde valkuil graven als in 2008. Goedkoop te veel geld lenen, kan de boel opnieuw in brand zetten als de rente weer gaat stijgen en mensen hun maandlasten schrikbarend omhoog zien gaan. Een pijnlijk déjà vu. In Amerika wil Trump de regels versoepelen. Dit zal de spreekwoordelijke brand alleen maar kunnen aanjagen.
 

#3 Schijngroei!

De IMF noemt nog een bedreiging. Deze spin in het wereldwijde financiële web nuanceert op ontnuchterende wijze de economische groei van de laatste jaren. Deze blijkt niet meer dan een inhaalslag te zijn ten opzichte van de schade die door de financiële crisis is ontstaan. Veel economieën zitten nog in het proces van gaten dichten die zijn ontstaan. Als dat gebeurd is, zullen ze op de nieuwe fundering verder moeten bouwen echter, de basis hiervoor is nog niet stevig genoeg. De ontwikkeling van kapitaal en arbeid is in veel Westerse landen ondermaats. Het IMF verwacht dat deze op middellange termijn niet meer zal zijn dan 0,7 procent. Hiermee zal de gewenste groei in een langzamer tempo gaan dan nodig is om nieuwe gevaren het hoofd te bieden.
 

#4 Protectionisme

Naast de opgelopen schulden en het gevaar van goedkope leningen, hebben we, zoals ik u hiervoor aangaf, te maken met een te trage groei. Als gevolg hiervan zullen landen als Amerika, onder aanvoering van Trump, een naar binnen gericht beleid gaan voeren. “America First”. Onder het motto: We kunnen het zelf beter. Minder grensoverschrijdende investeringen zijn hiervan het gevolg. Ik noem in deze ook de scheiding tussen Engeland en Europa. De gevolgen van de Brexit zullen na de scheiding nog jaren voelbaar zijn.
 

#5 Populisme

Immigratie-thema’s en een toenemende impact van terroristische daden liggen aan de basis van veel vraagstukken die verdeeldheid zaaien en het hiervoor genoemde protectionisme alleen maar bevorderen. Populisten maken hier dankbaar gebruik van. Le Pen is op het laatste moment de pas afgesneden. De pogingen om de eenheid binnen Europa te vergoten, zijn voorlopig gered. De wil om het predicaat ‘lappendeken’ van zich af te werpen, lijkt momenteel aan kracht te winnen. We zijn er nog niet en nog te veel zuidelijke landen hebben de boel nog niet op orde.

 

Samengevat: Het herstel (lees: groei) van de laatste jaren is in feite een schijnherstel. Het bijdrukken van geld heeft ertoe geleid dat het geld niet in de reële economie is terechtgekomen. Hierdoor zijn opnieuw luchtbellen ontstaan die vroeg of laat zullen klappen. De lage rente heeft opnieuw geleid tot slechte leningen die men straks niet terug kan betalen. Ik noem Trump en het opkomend populisme: Niet alleen economische principes liggen aan de basis voor nieuwe onrust, politieke misstanden (en verdeeldheid) zullen dit alleen maar versterken. Terroristische acties zullen in hevigheid en frequentie toenemen.

 

Wat betekent dit voor ons?

Hoe groot is het gevaar dat er een nieuwe crisis uitbreekt? En wanneer zou dat dan zijn? Die vragen laten zich niet zomaar beantwoorden.

Stel uzelf eerst een aantal kritische vragen:

Hanteert u wel een duidelijke strategie? Wat is uw toekomstvisie over uw kapitaalopbouw? Kapitaalbehoud kan al een strategie op zich zijn, of zet u in op behoud van inkomen uit dividend? Bent u bereid uw strategie aan te passen?

Het was nooit gepland The Dividend Factory te starten midden in het hart van de storm toen de crisis in 2008 uitbrak. De voorbereidingen waren al een jaar eerder gestart.

Dit hadden we niet zien aankomen.

Op 1 september 2008 stond de Dow Jones nog op 11.543 punten. In de eerste week van oktober daalden de koersen met meer dan 20% in één week.

Wie had dat durven voorspellen?

Vanaf 1 september tot zes maanden later, in de eerste week van maart 2009, verloren de beurzen meer dan 40%.

The Dividend Factory

Grote sommen geld verdampten in korte tijd. De rest is historie.

The Dividend Factory startte in oktober 2008. Slechts enkele weken later dan gepland.
  

Dividend als reddingsboei

Het woord ‘dividend’ is na de vorige crisis anders gaan klinken. Men ging in die tijd op zoek naar ‘veilige havens’. Het Hoog Dividend beleggen bleek er daar één van.

De bedrijven achter veel hoog dividend aandelen voeren een ijzeren dividend-regime, waar zomaar niet van af gestapt wordt.

Dividend liegt niet!

Is er geen winst, dan ook geen dividend. Veel ondernemingen uit mijn eerste portfolio hebben het volgehouden het dividend door te blijven betalen.

Dat kan alleen als de basis goed is en men de focus op dividend houdt. In Amerika heerst er al vele jaren een echte dividendcultuur. Nergens ter wereld respecteert men de miljoenen beleggers die hun inkomen aanvullen met dividend.

Na negen jaar een hoog dividend portfolio te hebben onderhouden, is er veel kennis ontstaan en weten we precies welke aandelen een houdbaar dividend uitkeren.

Ook tijdens de crisis.

Natuurlijk passen sommige bedrijven tijdelijk het dividend aan, maar stoppen zal het bijna nooit.
 

Eerder wees ik u op cumulatief preferente aandelen. Daar is het zelfs bij wet verboden het dividend niet volledig uit te betalen. Deze aandelen keren een vast dividend uit. Dat is onaantastbaar. Dat geldt ook voor de koers. Bij het aflossen van deze aandelen krijgt u de nominale waarde ($25) altijd uitgekeerd. Uiteraard kopen we deze aandelen, op of rond de nominale waarde.

 
De start van The Dividend Factory was uiteindelijk op een gunstig moment. Een houdbaar dividend ten opzichte van een lage koers dreef het dividendrendement op tot ongekende hoogten op dat moment.

Het belangrijkste dat ik u wil vertellen…

Door de jaren heen hebben wij een profiel kunnen maken van bedrijven die ten eerste sterk genoeg zijn om overeind te blijven en ten tweede een ijzeren dividend-regime voeren. Juist de criteria die wij hanteren om deze bedrijven te lokaliseren, vormen de kracht achter de hoog dividend portfolio.
 

Hoe concreet te handelen? 

Cash

Eerstens adviseer ik een deel cash aan te houden. U kunt uw cashpositie vergroten door winst te nemen op een aantal posities.


Strategie

Houd dan uw strategie tegen het licht en vraag uzelf of u een duidelijke strategie voert. Door lukraak aandelen te kopen bent u niet in staat uw portefeuille optimaal aan te sturen. Een voorbeeld kan zijn dat u bewust een mix maakt van verschillende risicoklassen. Misschien belegt u enkel met een extra maandelijks inkomen als doel. Probeer met dat gegeven eens kritisch naar uw portefeuille te kijken. Er zullen vanzelf aandelen wegvallen. Wilt u nieuwe posities kopen, doe dat dan met mate.


Dividend

Binnen de portefeuille van The Dividend Factory zijn nog interessante koopwaardige aandelen te vinden. Het is niet gezegd dat u enkel dividendaandelen moet kopen. Zoals eerder opgemerkt, kunt u desgewenst wel een uniforme dividendportefeuille opbouwen als u enkel belegt met het oog op een vast inkomen uit dividend. Dat is een keuze.

Belegt u in verschillende beleggingscategorieën, dan kunnen Hoog Dividend aandelen voor stabiliteit zorgen in uw portefeuille. Ook in crisistijden zullen de meeste aandelen in deze klasse met een vast ritme het dividend blijven uitkeren. Onze selectiecriteria zijn hierop afgestemd.

Dus met uw beschikbare cash kunt u aandelen bijkopen als er een flinke correctie komt. Ondertussen kunt u een start maken met de vaste basis, bestaande uit Hoog Dividend aandelen die een bovengemiddeld dividend uitkeren met een vast ritme. Deze aandelen keren maandelijks of per kwartaal een gelijkmatig dividend uit.

Voor wie zijn Hoog Dividend portefeuille wil opbouwen, heb ik dit weekend een interessant aanbod. Als de correctie er komt dan zal ik u voortdurend op de hoogte houden hoe dan te handelen. U staat er dan niet alleen voor. U krijgt concrete aan- en verkoopadviezen.

Wie zich dit weekend abonneert betaalt een ‘crisisprijs’ van slechts €99 voor een jaarabonnement. Een jaarabonnement kost normaal €149.

 

U betaalt nu slechts 99 euro voor een jaarabonnement!

Deze actie loopt enkel dit weekend en loopt zondagavond 25 juni om 23:59 uur af. U krijgt nu tegen een extra voordelig tarief een heel jaar lang alle nieuwsbrieven van The Dividend Factory, u krijgt gelijk toegang tot de complete Hoog Dividend portfolio bestaande uit meer dan 60 aandelen.

U krijgt maandelijks nieuwe aanbevelingen en u maakt gebruik van al onze services op de website zoals het inrichten van uw eigen persoonlijke portfolio dat live gekoppeld is aan de beurzen.

Zo kunt u zich voorbereiden op de correctie die gaat komen. Wie voor een 2-jarig abonnement kiest, betaalt slechts €179 i.p.v. €249. 

Nu wordt kennismaken met The Dividend Factory wel heel erg aantrekkelijk.............

U koopt deze aandelen eenvoudig bij uw eigen broker. Ik heb ervoor gezorgd dat ze in ieder geval allemaal op de lijst staan bij BINCK
  

Binck

 

Niet tevreden, geld terug

Ik mag u vandaag een mooie aanbieding doen, maar ik ga nog een stap verder…

Als het abonnement u niet bevalt, krijgt u het niet verbruikte deel van uw abonnement terug. Een berichtje naar onze klantenservice is voldoende om uw abonnement te stoppen. U kunt het abonnement te allen tijde opzeggen. Wij hanteren geen opzegtermijn

Dit is een unieke service die uitgevers u normaal niet geven.

Daar zit u gelijk vast aan een langlopend abonnement!

 

abonneer hier 

 

Ik heet u van harte welkom bij dé Hoog Dividend specialist van Nederland en België. Pas op voor namaak!

 

Succes met beleggen!

100_paul-van-den-heuvel-nw2.png
Paul van den Heuvel
Paul van den Heuvel
 

Share this page

 

PS.

Deze actie geldt alleen dit weekend en loopt zondagavond 25 juni om 23:59 uur af. Maandag betaalt u weer de normale prijs.