Nieuwsbrief VeelDividend

 
Crash op komst? De beschermengelen van uw portefeuille
 

 
U heeft ervoor gekozen om mijn verhaal te lezen. Een wijze beslissing kan ik zeggen.

Het gaat té goed op de beurzen. Dat zal veranderen!

The Dividend Factory

Op het moment dat de eerste voortekenen van een flinke correctie er zijn, moeten we positie innemen en ons wapenen voor het geval het weer echt mis gaat. De verliezen zullen groot zijn.

Op dat soort momenten komen preferente aandelen in beeld. Als liefhebber van deze beschermengelen wijs ik u graag op de kracht van deze aandelen, die zowel in goede als in slechte tijden hun waarde bewijzen.

 

 
Mijn eerste en belangrijkste advies aan u: Houd deze aandelen ALTIJD in de portefeuille.
 


Inkomen

Een preferent aandeel is een op inkomen gericht aandeel met een vast dividendrendement, dat wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde. Hiermee lijken prefs, zoals deze aandelen ook wel worden genoemd, op obligaties. Alleen behoort het preferente aandeel tot het risico kapitaal. 

Ze hebben een vaste aflosdatum.

Met preferente aandelen krijgt u altijd voorrang op de gewone aandeelhouders. Cumulatief preferente aandelen gaan zelfs nog een stap verder. Dividend op gewone aandelen is niet gegarandeerd en kan per uitkering verschillen. Preferente aandelen hebben een vast dividend en bij cumulatief preferente aandelen is men altijd bij wet verplicht het volledige dividend aan u uit te betalen.

U geniet hiermee een extra bescherming.

De bescherming zit hem ook in de kapitaalcomponent. Bij het aflossen krijgt u altijd de nominale waarde terug. Het is dus oppassen deze beschermengelen te duur te kopen.


Stabiel in het kwadraat…

Preferente aandelen gedragen zich eigenlijk als obligaties. De koers ervan is behoorlijk stabiel en het dividend staat vooraf vast. Hiermee brengt u rust in de portefeuille. De volgende grafiek maakt dat haarfijn duidelijk.

Naast het hoofdaandeel kunnen ondernemingen, veelal in de financiële sector, preferente aandelen uitgeven. In de grafiek ziet u het koersverloop van UMH Properties (vastgoed ouderenwoningen) versus het koersverloop van het preferente aandeel. En dat over een periode van 5 jaar.

 

Koersverloop UMH Properties versus het preferente aandeel serie-A

UMH

 

De koers is ongelooflijk stabiel vergeleken met het hoofdaandeel. De koers blijft in de buurt van de nominale waarde van $25. Gemeten over de periode van 5 jaar, keerde het preferente aandeel elk kwartaal een rotsvast dividend uit van gemiddeld 8%. 
 

Met dit aandeel hebben we in 5 jaar tijd een rendement gehaald van 40% en ondertussen is er elk kwartaal dividend uitgekeerd.

 
Het hoofdaandeel heeft een flinke groei doorgemaakt, maar er kan ook zomaar koersverlies geleden worden. Deze grafiek toont de stabiliteit aan van het preferente aandeel versus de bewegingen van het hoofdaandeel.

Het aandeel UMH-PRA is onlangs afgelost. Afgelopen week heb ik een nieuw preferent aandeel aan onze abonnees gepresenteerd.

Maar het kan ook anders…

Het aandeel Capstead Mortgage (CMO) verkeert in zwaar weer. Het afgeleide preferente aandeel voelde de deining van de golven, maar houdt zich prima staande. Terwijl het hoofdaandeel nu na 5 jaar op -25% staat, noteert de preferente tegenhanger rond de nominale waarde. Puur het dividend leverde over deze periode een rendement op van 33%!
 

The Dividend Factory

 

Kenmerken

Ik zet voor u de kenmerken van een preferent aandeel op een rij:

  • Een preferent aandeel is een op inkomen gericht aandeel met een vast dividend, dat wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde. Hiermee lijken prefs, zoals deze aandelen ook wel worden genoemd, op obligaties. Alleen behoort het preferente aandeel tot het risico kapitaal. Er moet dus wel winst zijn gemaakt, omdat het preferent dividend uit de winst wordt betaald.
  • Dividend op gewone aandelen is niet gegarandeerd en kan per uitkering verschillen. Preferente aandelen hebben een vast dividend! Cumulatief preferente aandelen zijn gelijk aan preferente aandelen, maar mocht een bedrijf tijdelijk niet in staat zijn het dividend uit te keren, dan blijft het recht op uitbetaling van het achterstallige dividend bij deze aandelen bestaan. Mocht de onderneming weer voldoende winst maken, dan wordt later, met terugwerkende kracht, alsnog het achterstallige dividend uitgekeerd. Tot op de laatste cent en voordat de gewone aandeelhouders weer aan hun trekken komen.
  • Preferente aandelen profiteren van een lage rente.
  • Preferente aandelen kunnen worden teruggeroepen op een bepaalde datum. Als dat het geval is, wordt de nominale waarde uitbetaald. Deze data vermelden wij in de portfolio.
  • Preferente aandelen zijn minder volatiel. De kans om te profiteren van uitschieters naar boven is hiermee beperkt. Daartegenover is er minder schade bij sterk dalende koersen. Preferente aandelen koop je voor inkomen uit dividend en stabiliteit.

 

Let op: in de regel betaalt u geen bronbelasting op preferente aandelen omdat de inkomsten aangemerkt worden als rente. Houd de afrekeningen van uw broker goed in de gaten. 

 

Mijn advies

Zorg dat u altijd een mandje preferente aandelen heeft. In goede, maar ook in slechte tijden. De portfolio van The Dividend Factory kent een uitgebreide sectie preferente aandelen.

Deze sectie maakt onderdeel uit van de totale Hoog Dividend portfolio, bestaande uit meer dan 60 Hoog Dividend aandelen.


Uw abonnement

Met een abonnement op The Dividend Factory heeft u recht op twee nieuwsbrieven per maand, met daarin nieuwe aanbevelingen, alle informatie over uw aandelen en algemeen financieel nieuws, afgestemd op onze beleggingscategorieën.

Bij calamiteiten krijgt u onmiddellijk een flashbericht, zodat u mijn advies voor een eventuele snelle verkoop of aankoop kan opvolgen.

De portfolio is gekoppeld aan de beurzen, zodat u altijd het actuele resultaat bij de hand heeft.

De kosten voor een kwartaalabonnement bedragen €37,50. U kunt desgewenst ook een 1-jarig of 2-jarig abonnement afsluiten.
 

Ik wijs u de weg naar de parels onder de Hoog Dividend aandelen en voorzie u met regelmaat van advies en geef u alle informatie voor het onderhoud van uw eigen Hoog Dividend portefeuille.


Klik hier als u een abonnement wilt afsluiten. Ik verwelkom u graag als nieuwe abonnee. U volgt hiermee de duizenden beleggers in Nederland en België die u voorgingen.

Wij geven een niet-goed-geld-terug garantie. Indien het abonnement u tussentijds toch niet bevalt, krijgt u het niet verbruikte deel teruggestort. Een unieke service!


Veel succes met beleggen,
 

Paul van den Heuvel
The Dividend Factory