Nieuwsbrief VeelDividend

 

Eindejaarsactie: €12,50 voor The Dividend Factory  

Gratis E-Boek met acht tips voor veilig
beleggen in 2015!

  

Dek u voor volgend jaar in tegen schommelingen op de beurzen en krijg gelijk tot 9% dividend ZONDER bronbelasting te betalen.
 

 
De laatste weken van het jaar staan in het teken van het veilig en inkomensgericht beleggen. Veel beleggers wagen graag een gokje en nemen risico door te speculeren op de beurs.

Zeg eens eerlijk: Is uw portefeuille nog steeds speculatief?

Het mooie van beleggen is dat er verschillende manieren zijn en u kunt spreiden over meerdere bedrijfstakken en ondernemingen.

Schrijft u graag opties, of bent u een echte goudzoeker door te beleggen in goud of zilver? Misschien vindt u het wel een veilig idee om alleen aandelen van binnenlandse ondernemingen te kopen met een notering aan de AEX of BEL20.

Vandaag gaan we anders beleggen; Veilig beleggen met een flinke smak dividend!

Vandaag heb ik goed nieuws voor u. Afgelopen jaar is mijn portfolio flink uitgebreid met aandelen die een ingebouwde Dividend Garantie hebben.

Een prima vangnet in uw aandelenportefeuille.

Wat die Dividend Garantie precies inhoudt en hoe ik er toe kom om dit toch te vergelijken met sparen, leest u in deze eindejaarseditie van VeelDividend. De gratis nieuwsbrief, afkomstig van The Dividend Factory, de enige Hoog Dividend specialist van Nederland en België.

Mijn Hoog Dividend portefeuille kent inmiddels duizenden volgers en niet voor niets blijven de abonnees ons trouw.

Ik beloof geen gouden bergen en maak niemand rijk. Ik wijs u op een unieke selectie Hoog Dividend aandelen met een dividendrendement van 7%, 8%, 10% en zelfs tot momenteel 20% zonder bronbelasting. Dat is uniek. Er wordt per kwartaal en vaak zelfs per maand dividend uitgekeerd.

Ik volg uw portefeuille dagelijks en elke maand krijgt u een nieuwe aanbeveling. Vandaag staat Dividend Garantie centraal, terwijl u ook met deze veilige variant tot 9% jaarlijks rendement haalt. En ja, ook in deze categorie ontvangt u maandelijks of per kwartaal het dividend.E-boek

En let op: U betaalt GEEN BRON-BELASTING!

Kortom, alle reden deze speciale editie eens te lezen en bovendien mag ik u een mooi kennismakingsaanbod doen, waarmee u voor slechts €12,50 recht hebt op al mijn services.

U krijgt tevens mijn nieuwe E-boek helemaal GRATIS met daarin acht waardevolle tips voor 2015.

Veel leesplezier!

Paul van den Heuvel


 

Cumulatief Preferente Aandelen

Een preferent aandeel is een op inkomen gericht aandeel met een vast dividend, dat wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde. Hiermee lijken prefs, zoals deze aandelen ook wel worden genoemd, op obligaties.

Dividend op gewone aandelen is niet gegarandeerd en kan per uitkering verschillen. Preferente aandelen hebben een vast dividend. De meesten hebben een rating van “BBB-“ of hoger en zijn hiermee behoorlijk safe.

U krijgt voorrang op gewone aandeelhouders!

Als je preferente aandelen bezit, ben je net als bij gewone aandelen mede eigenaar van een bedrijf. De houders van preferente aandelen hebben echter voorrang op de gewone aandeelhouders als er iets te verdelen valt.

Gewone aandeelhouders staan als laatste in de rij!


Cumulatief Preferent verplicht de onderneming bij wet om het volledige dividend uit te keren

Cumulatief preferente aandelen zijn gelijk aan preferente aandelen, maar mocht een bedrijf tijdelijk niet in staat zijn het dividend uit te keren, dan blijft het recht op uitbetaling van het achterstallige dividend bij deze aandelen bestaan.

De onderneming is bij wet verplicht het dividend dan later, met terugwerkende kracht, uit te keren.

Ik kan u verzekeren dat in zes jaar tijd, sinds ik gestart ben met mijn portfolio, het nog niet is voorgekomen dat een preferent aandeel tijdelijk geen dividend uitkeerde.

De aandelen die ik selecteerde hebben een rotsvast dividend.

 

Dividend Garantie bestaat!

Het feit dat uitgevers van cumulatief preferente aandelen bij wet verplicht zijn het volledige dividend uit te keren is een bijzonder fenomeen.

Ik zie dat als een vorm van garantie. Dat recht vervalt enkel als een bedrijf failliet gaat, maar ook banken kunnen geen garantie meer geven. Sinds het uitbreken van de crisis zijn de tijden sterk veranderd.

Banken kunnen zelfs uw tegoeden opeisen. Dat is dus al gebeurd en dat dit nog eens zou kunnen gebeuren, is niet ondenkbaar.

Preferente aandelen hebben een nominale waarde, die u als het aandeel afgelost wordt, weer terug ontvangt. Ook dat zijn ze verplicht!

Ervaring leert, dat deze aandelen doorgaans rond de nominale waarde verhandeld worden.

Preferente aandelen zijn minder volatiel. De kans om te profiteren van uitschieters naar boven is hiermee beperkt. Daartegenover is er minder schade bij sterk dalende koersen.

Preferente aandelen koopt u voor een inkomen uit uw beleggingen. Preferente aandelen hebben een lager risico met behoud van een aantal aantrekkelijke voorwaarden.

-> Let op: De withholding tax die in Amerika wordt geheven als bronbelasting, wordt alleen over dividenduitkeringen (15%) geheven. De uitkeringen van preferente aandelen worden als rente-uitkeringen beschouwd, waarover in Amerika geen bronbelasting verschuldigd is.

 

Een indrukwekkende lijst

Hieronder volgt een uitreksel van mijn preferente portfolio. Het valt op dat de rendementen hoog zijn.

Ik vergelijk het bewust met sparen, omdat de wettelijke verplichting van uitkeren een bepaalde zekere factor vormt en u de nominale waarde krijgt uitgekeerd als een aandeel afgelost wordt.

In de tabel zet ik ook de huidige koerswaarde, om aan te tonen hoe dicht ze bij de nominale waarde ($25) verhandeld worden.

Portfolio Preferente Aandelen zonder bronbelasting

 Lijstje Prefs

Deze sectie kent een grote risicospreiding. Er wordt in uiteenlopende sectoren geïnvesteerd. Met name het onroerend goed van zorginstellingen is momenteel sterk in opmars. Een veelbelovende sector!

Maak vandaag nog kennis met mijn complete portfolio met daarin een selectie van 14 cumulatief preferente aandelen.

 


 

U krijgt mijn nieuwe E-boek GRATIS met daarin 8 aandelentips om gelijk aan de slag te kunnen

150_wv3.jpgStart 2015 gelijk met een mandje preferente aandelen en geniet het volgende kwartaal al van uw eerste inkomen uit het dividend. In het E-boek worden de aandelen beschreven.

Ik ga dieper in op het fenomeen cumulatief preferent dividend.

Dit werk is uniek en nergens verkrijgbaar.

En het kost u niets! Alle nieuwe inschrijvers kunnen er gelijk over beschikken.

Ga ook beleggen met extra dividend bescherming


 

U betaalt nu slechts €12,50 waarmee u recht heeft op al onze services!

Als u nu een abonnement neemt op The Dividend Factory voor slechts €12,50, dan krijgt u gelijk 66% korting. U kunt voor een periode van drie maanden gebruik maken van al onze services en u krijgt gelijk inzage in de bekendste Hoog Dividend portefeuille van Nederland en België.

U krijgt direct toegang tot mijn complete portfolio, waarin onder andere een uitgebreide sectie Nieuwe Banken.

U koopt deze aandelen eenvoudig bij uw eigen bank of broker. Ik heb ervoor gezorgd dat ze in ieder geval op de lijst staan bij BINCK

U krijgt gelijk inzage in mijn portfolio (gekoppeld aan de beurzen) met meer dan 50 Hoog Dividend aandelen

Nu wordt kennismaken met The Dividend Factory wel érg aantrekkelijk.
 

 200_3_mnd_12_50.jpg


Niet goed, geld terug

Ik mag u zo vlak voor de feestdagen een mooie aanbieding doen, maar ik ga nog een stap verder…

Bent u tevreden, dan hoeft u niets te doen. Het abonnement wordt dan na 3 maanden automatisch verlengd voor de prijs van €37,50 per kwartaal. Bent u niet tevreden, dan is een berichtje aan onze administratie voldoende om uw abonnement te stoppen. Dat gaat heel gemakkelijk kan ik u verzekeren, want wij hanteren GEEN opzegtermijn. U kunt uw abonnement te allen tijde opzeggen. Dat is een garantie en daar mag u mij altijd aan houden! Indien gewenst, betalen wij u het niet gebruikte deel terug. 

Dit is een unieke service die uitgevers u normaal niet geven. Daar zit u gelijk vast aan een langlopend abonnement! 
 

Abonneer HIER

 

Succes met beleggen!100_paul-van-den-heuvel-nw2.png
Paul van den Heuvel
Paul van den Heuvel
 

Share this page 

PS:

TIP: 20% Dividend zonder bronbelasting!

Voor The Dividend Factory selecteer ik aandelen die u gelijk een fors dividend opleveren. Binnen de portfolio ken ik een aantal risicocategorieën. Wie zichzelf eens wil trakteren op een vorstelijk dividend, zou een indexaandeel kunnen overwegen dat met wat meer risico wel gelijk 20% dividend oplevert. Voor de echte liefhebbers dus. Het fonds werkt met een dubbele leverage ten opzichte van de index. Maandelijks worden de resultaten gepeild, waarmee er dubbel geprofiteerd kan worden van het behaalde rendement echter, bij een verlies zal dat ook 2x doorwerken. Dit verhoogt het risico van een dergelijk indexaandeel. Met leverage wordt met geleend geld geprobeerd de inkomsten te maximeren.

Er wordt per kwartaal uitgekeerd. Op jaarbasis gaat het om een bedrag van $4,125, wat neerkomt op 20% dividendrendement.

U vindt het indexfonds op positie 1 van de BDC sectie. Het fonds is afkomstig van de grote Zwitserse bank UBS, welke wereldwijd bekend is onder de naam ‘Union Bank of Switzerland’. UBS mag gerust een mammoetbank genoemd worden. En dan wel eentje die een vorstelijk dividend kan uitkeren op één van hun indexfondsen.